Repozytorium UR

Užití výpočetních programů v odborném vzdělávání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rudolf, Ladislav
dc.date.accessioned 2018-11-15T11:56:36Z
dc.date.available 2018-11-15T11:56:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 340–345 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4130
dc.description.abstract Článek se zabývá užitím výpočetních programů v odborných předmětech s elektrotechnickým zaměřením. Výpočty jsou klasickou metodou realizovány pomocí vzorců, což je zdlouhavé a mohou nastávat chyby. Výpočetní programy pracují s pevnou databází. Výsledky jsou prezentovány grafickými výstupy a vypočtenými údaji. Výhodou je, že výpočet proběhne bez časové prodlevy a matematických chyb. Užitím výpočetních programů ve vzdělávacím procesu vede k realizaci praktických úloh, které mohou představovat situace z odborné praxe. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article deals with the utilization of computer programs in specialized subjects with electrotechnical focus. Calculations are performed using the classic method based on formulas. This way is lengthy and errors can occur. Computer programs work with a fixed database. The results are presented by graphical outputs and calculated results. The advantage is that the calculation takes place without time-lag and mathematical errors. The use of computer programs in the education process leads to the realization of practical tasks, which may represent situations of professional practice. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ces pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject výpočet pl_PL.UTF-8
dc.subject graf pl_PL.UTF-8
dc.subject úloha pl_PL.UTF-8
dc.subject metodika pl_PL.UTF-8
dc.subject výsledky pl_PL.UTF-8
dc.subject program pl_PL.UTF-8
dc.subject calculation pl_PL.UTF-8
dc.subject graph pl_PL.UTF-8
dc.subject task pl_PL.UTF-8
dc.subject methodology pl_PL.UTF-8
dc.subject results pl_PL.UTF-8
dc.title Užití výpočetních programů v odborném vzdělávání pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Utilization of Computer Programs in Vocational Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.3.49
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje