Repozytorium UR

Opinie słuchaczy studiów podyplomowych na temat nauczania na odległość

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lewicka-Zelent, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-11-15T10:35:39Z
dc.date.available 2018-11-15T10:35:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 298–303 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4124
dc.description.abstract Zmiany cywilizacyjne wymuszają modyfikacje w wielu sferach funkcjonowania człowieka, w tym w tej dotyczącej edukacji. Tradycyjne metody nauczania coraz częściej wypierane są przez nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne. Coraz większą przychylność zyskuje nauczanie na odległość, które wydaje się tym bardziej cenne w przypadku osób pracujących, a pragnących doskonalić swoje umiejętności nabyte podczas studiów. Dlatego celem badania własnego było poznanie opinii słuchaczy studiów podyplomowych na temat kształcenia online. Przebadano 60 słuchaczy kończących naukę. Wypowiedzieli się oni na temat tego, jakie zalety i mankamenty dostrzegają w takiej metodzie nauczania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Civilizational changes induce alterations in many spheres of human functioning, including the one relating to education. Traditional teaching methods are being increasingly replaced by modern information and communication technologies. Distance education is becoming greatly favoured, as it is valuable especially for working individuals who desire to improve their abilities acquired during the studies. Therefore, the aim of author’s own research was to find out the opinions of post-graduate students about e-learning. Sixty (60) students currently finishing their studies have been examined. They expressed their opinions on advantages and shortcomings of such an educational method. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczanie na odległość pl_PL.UTF-8
dc.subject student pl_PL.UTF-8
dc.subject studia podyplomowe pl_PL.UTF-8
dc.subject zalety pl_PL.UTF-8
dc.subject wady pl_PL.UTF-8
dc.subject distance education pl_PL.UTF-8
dc.subject student pl_PL.UTF-8
dc.subject post-graduate study pl_PL.UTF-8
dc.subject advantages disadvantages pl_PL.UTF-8
dc.title Opinie słuchaczy studiów podyplomowych na temat nauczania na odległość pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Opinions of Post-Graduate Students on Distance Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.3.43
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje