Repozytorium UR

Relacje w rodzinie i postrzegane wsparcie społeczne jako predyktory nieuczciwości akademickiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wołpiuk-Ochocińska, Anna
dc.date.accessioned 2018-10-22T07:52:20Z
dc.date.available 2018-10-22T07:52:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 314–320 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3990
dc.description.abstract Zachowania nieuczciwie w praktyce akademickiej stają się coraz bardziej powszechnym problemem. Ich uwarunkowania mają zarówno charakter motywacyjno-osobowościowy, jak i społeczny. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analiz badań przeprowadzonych na 257 studentach podkarpackich uczelni na temat predyktorów nieuczciwości akademickiej w postaci społecznego wsparcia i relacji w rodzinie. Okazuje się, że wsparcie nauczycielskie i autonomia w rodzinie obniżają tendencje do oszukiwania w szkole, natomiast wysoki poziom tożsamości w rodzinie i poczucie wsparcia rówieśniczego podwyższają ryzyko zachowań nieuczciwych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Dishonest behavior in academic practice is becoming more common problem. There are motivational, social and individualistic sources of the issue. This article presents the results of the analysis of research conducted on 257 University students from Podkarpackie and shows predictors of academic dishonesty connected with social support and family relationships. It turns out that teacher support and family autonomy reduce the tendency to cheating at school, while high levels of family identity and peer support increase the risk of dishonest behavior. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nieuczciwość akademicka pl_PL.UTF-8
dc.subject oszustwo akademickie pl_PL.UTF-8
dc.subject uczciwość pl_PL.UTF-8
dc.subject relacje rodzinne pl_PL.UTF-8
dc.subject wsparcie społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject autonomia–kontrola pl_PL.UTF-8
dc.subject academic dishonesty pl_PL.UTF-8
dc.subject honesty pl_PL.UTF-8
dc.subject social suport pl_PL.UTF-8
dc.subject family relations pl_PL.UTF-8
dc.subject autonomy-control pl_PL.UTF-8
dc.title Relacje w rodzinie i postrzegane wsparcie społeczne jako predyktory nieuczciwości akademickiej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Family Relations and Perceived Social Support as Predictors of Academic Dishonesty pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.42
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje