Repozytorium UR

Упражнения по развитию письменной речи на начальном этапе обучения русскому языку (анализ учебников)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Smoła, Joanna
dc.date.accessioned 2018-10-02T10:54:25Z
dc.date.available 2018-10-02T10:54:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 10/2018, s. 108–114 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3916
dc.description.abstract The article presents the analysis of students’ books and exercise books for teaching Russian on elementary level in Polish schools. The author tried to prove that teaching creative writing skills is probable at the beginner level. We found many exercises to teach and improve creative writing skills. Some of them were interesting and according to students’ expectations and interests. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject письменная речь pl_PL.UTF-8
dc.subject упражнения в письменной речи pl_PL.UTF-8
dc.subject начальный этап pl_PL.UTF-8
dc.subject психологические механизмы pl_PL.UTF-8
dc.subject учебник pl_PL.UTF-8
dc.subject тетрадь для упражнений pl_PL.UTF-8
dc.subject creative writing pl_PL.UTF-8
dc.subject writing exercises pl_PL.UTF-8
dc.subject elementary level pl_PL.UTF-8
dc.subject psychological mechanisms pl_PL.UTF-8
dc.subject students’ book pl_PL.UTF-8
dc.subject exercise book pl_PL.UTF-8
dc.title Упражнения по развитию письменной речи на начальном этапе обучения русскому языку (анализ учебников) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2018.10.11
dc.identifier.eissn 2084-4816


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje