Repozytorium UR

Status radcy prawnego w procesie karnym w świetle nowelizacji z 27.09.2013 r.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Komar-Zabłocka, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-05-05T10:29:46Z
dc.date.available 2014-05-05T10:29:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/382
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie pozycji radcy prawnego w świetle przepisów znowelizowanych Ustawą z dnia 27 września 2013 r. W ramach obszernej reformy ustawodawca przewidział szereg zmian w zakresie roli, jaką odgrywają radcowie prawni w procesie karnym. Najpoważniejsza zmiana przepisów przyznaje radcom prawnym uprawnienia obrońców oskarżonego w procesie karnym. Przyjęta modyfikacja przepisów wywołała w środowisku prawniczym falę głosów krytyki. W artykule podjęta została próba przekonania o niesłuszności stawianych radcom prawnych argumentów, przede wszystkim w zakresie braku niezbędnych cech, kwalifikacji i wiedzy koniecznych do podjęcia obron karnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main purpose of the article is to present the role of legal advisors in the lights of the regulations amended by the Law of 27 September 2013. Within the frames of the extended reform, the legislator foresaw a series of changes connected with the role of a legal advisor in the criminal trial. The most important amendment provides legal advisors with the right to exercise the function of a defender of the accused in a criminal proceedings. Such modification of the legal regulations evoked deep criticism among lawyers. The article presents an effort to prove that the charges put against legal advisors concerning their lack of skills, qualifications and knowledge are unjustified. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject radca prawny pl_PL.UTF-8
dc.subject nowelizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject proces kontradyktoryjny pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo do obrony pl_PL.UTF-8
dc.subject obrońca pl_PL.UTF-8
dc.subject legal advisor pl_PL.UTF-8
dc.subject amendments of regulations pl_PL.UTF-8
dc.subject adversarial process pl_PL.UTF-8
dc.subject right to defense pl_PL.UTF-8
dc.subject defender pl_PL.UTF-8
dc.title Status radcy prawnego w procesie karnym w świetle nowelizacji z 27.09.2013 r. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Role of Legal Advisors in Criminal Proceedings in the Lights of the Amendments of 27 September 2013 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje