Repozytorium UR

Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tuczyński, Krystian
dc.date.accessioned 2018-03-28T07:33:06Z
dc.date.available 2018-03-28T07:33:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 341–346 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3485
dc.description.abstract W artykule przedstawiono potrzebę włączania e-learningu do tradycyjnych zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelniach wyższych. Przedstawiono ponadto kryteria, jakim muszą sprostać kursy e-learningowe tworzone przez kadrę akademicką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Każdy z tworzonych kursów poddany zostaje wielowymiarowej ocenie z zakresu kryteriów merytorycznych oraz metodycznych, których spełnienie umożliwia ich wdrożenie do procesu kształcenia akademickiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the need to use eLearning in didactic classes conducted at universities. The article also outlines the criteria that must be met by e-learning courses created by academic staff of the University of Rzeszow. Each of the courses being created is subjected to a multidimensional assessment of the substantive and methodological criteria, the fulfillment of which enables them to be implemented in the process of academic education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczanie na odległość pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject kurs e-learningowy pl_PL.UTF-8
dc.subject mieszana metoda nauczania pl_PL.UTF-8
dc.subject ocena merytoryczna pl_PL.UTF-8
dc.subject ocena metodyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject distance learning pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning course pl_PL.UTF-8
dc.subject blended learning pl_PL.UTF-8
dc.subject content assessment pl_PL.UTF-8
dc.subject methodological assessment pl_PL.UTF-8
dc.title Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Criteria for Evaluating the Quality of e-Learning Courses in Higher Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.46
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje