Repozytorium UR

Technologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Soler, Urszula
dc.date.accessioned 2018-03-27T10:42:43Z
dc.date.available 2018-03-27T10:42:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 278–283 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3475
dc.description.abstract Bezpieczeństwo stało się jedną z najważniejszych kategorii XXI w.. Niezwykle szybki rozwój technologiczny z jednej strony bardzo jej sprzyja, ale z drugiej przyczynia się do powstawania nowych zagrożeń, a co za tym idzie – do szukania nowych rozwiązań, które mogłyby im zapobiec. Społeczne wartościowanie technologii i edukacja dla bezpieczeństwa wydają się być najważniejszymi z nich. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Security has become one of the most important categories of the 21st century. Extremely rapid technological development on the one hand promotes it very much, but on the other it contributes to the emergence of new threats, and consequently to finding new solutions that could prevent them. Technology assessment and education for security seems to be the most important of them. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject bezpieczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject nowoczesne technologie pl_PL.UTF-8
dc.subject technology assessment pl_PL.UTF-8
dc.subject safety pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject modern technology pl_PL.UTF-8
dc.title Technologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Technological Aspects of Education for Security pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.36
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje