Repozytorium UR

Wykorzystanie metody projektów w procesie samokształcenia studentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Długosz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-03-27T09:54:46Z
dc.date.available 2018-03-27T09:54:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 261–267 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3472
dc.description.abstract Samokształcenie jest ważną umiejętnością w społeczeństwie informacyjnym. Wiedza zdobyta w szkole przestaje wystarczać, by nadążyć za zmianami, jakie niesie gospodarka i rozwój społeczny. Szybkie starzenie się wiedzy zmusza do ciągłego jej aktualizowania. Na etapie szkoły wyższej istnieją sprzyjające warunki do rozwijania samokształcenia studentów m.in. dzięki wykorzystaniu metody projektów. Metoda ta daje okazję do doskonalenia umiejętności samokształcenia oraz dobrego przygotowania się do samorozwoju na dalszych etapach życia osobistego i zawodowego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Self-education is an important ability in information society. The knowledge gained at school stops being sufficient to keep up with the changes brought by economy and social development. A quick aging of knowledge makes one to update it constantly. At the higher education school level there are favourable conditions to develop students’ self-education, inter alia, thanks to the project method. This method gives a possibility to improve self-education abilities as well as a good preparation for self-development for the further stages of personal and professional life. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject samokształcenie pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject samorozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject metoda projektów pl_PL.UTF-8
dc.subject self-education pl_PL.UTF-8
dc.subject development pl_PL.UTF-8
dc.subject self-development pl_PL.UTF-8
dc.subject project method pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie metody projektów w procesie samokształcenia studentów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Using the Project Method in the Self-Education Process pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.33
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje