Repozytorium UR

Nihilizm jako literackie pogranicze oraz pole napięć aksjologicznych i estetycznych na przykładzie twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba rozpoznania

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Kalandyk, Mariusz
dc.date.accessioned 2018-01-12T08:49:01Z
dc.date.available 2018-01-12T08:49:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Tematy i Konteksty 7(12) 2017, s. 330–344 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3253
dc.description.abstract The subject is an attempt to describe the evolution of the term „nihilism” in philosophy (hermeneutics) at the turn of centuries and the description of how this evolution influenced the ways of analyzing literary phenomena. The author wants to present judgements which revalue the approach to this way of thinking deeply rooted in culture. Nihilism in presented approaches appears to be a world view and esthetic phenomenon opening new field of interpretation of poetic and prose texts. The exemplary literary material displaying the possibilities of different interpretations of an artistic text, both an essay and a poem is the output of Jarosław Marek Rymkiewicz. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nihilism pl_PL.UTF-8
dc.subject hermeneutics pl_PL.UTF-8
dc.subject existence pl_PL.UTF-8
dc.subject Being pl_PL.UTF-8
dc.subject cerebration pl_PL.UTF-8
dc.subject Speculative Realism pl_PL.UTF-8
dc.subject nature pl_PL.UTF-8
dc.subject language pl_PL.UTF-8
dc.subject pure arbitrarity pl_PL.UTF-8
dc.subject nihilizm pl_PL.UTF-8
dc.subject hermeneutyka pl_PL.UTF-8
dc.subject byt pl_PL.UTF-8
dc.subject Bycie pl_PL.UTF-8
dc.subject cerebracja pl_PL.UTF-8
dc.subject Spekulatywny Realizm pl_PL.UTF-8
dc.subject natura pl_PL.UTF-8
dc.subject język pl_PL.UTF-8
dc.subject czysta arbitralność pl_PL.UTF-8
dc.title Nihilizm jako literackie pogranicze oraz pole napięć aksjologicznych i estetycznych na przykładzie twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba rozpoznania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Nihilism as literary borderland and the area of axiological and esthetic tensions on the example of Jarosław Marek Rymkiewicz’s works. An attempt to recognition pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2017.21


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje