Repozytorium UR

Komunikacja niewerbalna pokolenia sieci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wasylewicz, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-11-13T12:56:27Z
dc.date.available 2017-11-13T12:56:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 245–249 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3147
dc.description.abstract Kontakty pomiędzy ludźmi czynią z człowieka istotę przystosowaną do życia w społeczeństwie, dlatego też ważne jest właściwe interpretowanie zachowań składających się zwłaszcza na mowę ciała. Niniejszy artykuł jest próbą analizy umiejętności radzenia sobie przez współczesne pokolenie adolescentów z odczytywaniem komunikatów niewerbalnych. Czy społeczeństwo przesiąknięte komunikacją zapośredniczoną przez media potrafi jeszcze posługiwać się mową ciała i prawidłowo ją interpretować? pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Contacts between people make a human being adapted to live in society. It is therefore important to interpret the behavior of the body in particular. This article is an attempt at analyzing the ability of modern adolescent generation to deal with reading nonverbal messages. Can a society in media world still be able to use the body language and properly interpret it? pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject komunikacja niewerbalna pl_PL.UTF-8
dc.subject emocje pl_PL.UTF-8
dc.subject internet pl_PL.UTF-8
dc.subject pokolenie sieci pl_PL.UTF-8
dc.subject non-verbal communication pl_PL.UTF-8
dc.subject emotions pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject network generation pl_PL.UTF-8
dc.title Komunikacja niewerbalna pokolenia sieci pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Non-Verbal Communication of the Network Generation pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.34
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje