Repozytorium UR

Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Czopek, Jakub
dc.date.accessioned 2017-11-13T12:35:19Z
dc.date.available 2017-11-13T12:35:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 225–230 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3144
dc.description.abstract Zmiany w przestrzeni medialnej stawiają przed współczesnym nauczycielem szereg wyzwań. Jednym z nich jest dotarcie do informacji o wysokiej jakości w sytuacji zalewu informacji. Edukacja musi być oparta na aktualnej wiedzy, której przekazanie jest zadaniem nauczyciela. Jego wiedzę natomiast budują informacje pozyskiwane z różnych źródeł. Artykuł proponuje zestaw kryteriów, jakie powinny być wykorzystywane do określenia jakości informacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Changes in the media landscape confront teachers with a number of challenges. One of them is to reach high quality information in a flood of information of today. Education must be based on current knowledge and the transmission of this knowledge is the task of teacher. His knowledge, however, is built from information from various sources. Article proposes a set of criteria that should be used to determine the quality of information. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject jakość informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject praktyka edukacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of information pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject educational practice pl_PL.UTF-8
dc.title Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Redundancy of Information in the Era of Information Society as a Challenge for the Teacher pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.31
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje