Repozytorium UR

Sylwetka rodzica i jego współpraca ze szkołą w oczach nauczycieli gimnazjum (doniesienie z badań)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dusza, Bożena
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:55:19Z
dc.date.available 2017-10-24T12:55:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.187–191 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3083
dc.description.abstract Jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed szkołą i nauczycielem, jest organizowanie współpracy na linii szkoła–dom. W niniejszym tekście przedstawiono wyniki badań dotyczące obrazu rodzica i jego współpracy w oczach nauczyciela. Badania prowadzono wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych. Okazuje się, iż tylko 1/3 z nich ma pozytywne doświadczenia ze współpracy z rodzicami. Pozostali przedstawiają ich jako roszczeniowych, niechętnych współpracy ze szkołą, co ma zdecydowanie negatywny oddźwięk w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych szkoły. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract One of the most important aims of school and teacher is to organize cooperation on the line: school–home. In this text there are presented the results of a study on the image of the parent and his cooperation in the teachers point of view. Research was carried among gymnasium school teachers. It turns out that only 1/3 of them have a positive experience of cooperation with parents. Other teachers show them as full of claims, inert and uncooperative with the school. It has strongly negative response in the result of the educational and teaching tasks of the school. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject rodzic pl_PL.UTF-8
dc.subject współpraca szkoły z rodzicami pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject cooperation between school and parents pl_PL.UTF-8
dc.subject school pl_PL.UTF-8
dc.subject parents pl_PL.UTF-8
dc.title Sylwetka rodzica i jego współpraca ze szkołą w oczach nauczycieli gimnazjum (doniesienie z badań) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Figure of the Parent and his Cooperation with the School in the Eyes of High School Teachers (research report) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.24
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje