Repozytorium UR

Kształcenie akademickie – szanse rozwoju w sytuacji zmiany cywilizacyjnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Morańska, Danuta
dc.date.accessioned 2017-10-24T07:44:41Z
dc.date.available 2017-10-24T07:44:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 17–23 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3059
dc.description.abstract W artykule zwrócono uwagę na główne kierunki rozwoju dydaktyki akademickiej. Przedstawiono istotne problemy, z którymi będzie się musiała zmierzyć szkoła wyższa, chcąc dostosować swoją ofertę dydaktyczną do wymagań współczesności. Z pewnością wymaga to zmiany metod kształcenia i rozwijania nowoczesnych form na bazie technologii sieciowych przy jednoczesnej dbałości o wysoką jakość dydaktyki. Tematyka zawarta w artykule wynika z kilkuletnich badań prowadzonych przez autorkę oraz jej wieloletnich doświadczeń we wdrażaniu e-learningu do procesu dydaktycznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Main trends in the development of academic didactics are taken into consideration in this paper. Crucial problems that a higher education institution has to face in order to adjust its educational offer to modern requirements have been presented. Certainly, it requires the change of teaching methods and the development of modern forms of network technologies. At the same time, caring for the high quality of teaching is indispensable. Problems included in the paper result from many years of academic research conducted by the author as well as her several years of experience in the e-learning implementation into the teaching process. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject nowoczesna dydaktyka akademicka pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject modern academic didactics pl_PL.UTF-8
dc.title Kształcenie akademickie – szanse rozwoju w sytuacji zmiany cywilizacyjnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Academic Didactics – Opportunities of Development in Conditions of the Civilization Change pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.1
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje