Repozytorium UR

Analogowo-cyfrowe spotkania edukacyjne w przestrzeni wczesnoszkolnej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Piątek, Teresa
dc.date.accessioned 2017-09-07T10:07:54Z
dc.date.available 2017-09-07T10:07:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 235–240 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2969
dc.description.abstract Wyzwaniem współczesnej szkoły jest edukacja dla przyszłości, odchodzenie od tradycyjnych metod nauczania. Jednak przeszkodę mogą stanowić relacje nauczyciel–uczeń wynikające z pokoleniowej różnicy w myśleniu. Uczniów nieznających świata bez komputerów i internetu uczą nauczyciele, którzy zetknęli się z komputerem dopiero w dorosłym życiu, których mózgi kształtowały się, gdy zakres mediów ograniczał się do prasy, radia i telewizji oraz telefonów stacjonarnych, a myślenie ma charakter linearny – analogowy. Rozważania dotyczą wzajemnego porozumienia i możliwości podmiotowej edukacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Education for the future and moving away from traditional teaching methods is one of the key challenges of the modern school. In this respect, the teacher–student relations may be an obstacle arising from generational differences in thinking. Students who do not know a world without computers and Internet are being taught by the teachers, who encountered computers only in their adulthood, whose brains developed at the time when the media was limited to newspapers, radio, television and landline phones, and whose thinking has a linear – analog character. Considerations concern mutual understanding and the possibility of subjective education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject cyfrowy uczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject analogowy nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja medialna pl_PL.UTF-8
dc.subject digital student pl_PL.UTF-8
dc.subject analogue teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject media education pl_PL.UTF-8
dc.title Analogowo-cyfrowe spotkania edukacyjne w przestrzeni wczesnoszkolnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Analog-Digital Educational Meetings in the Early Primary School Dimension pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.1.32
dc.identifier.eissn 2450-9221


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje