Repozytorium UR

Weryfikacja ogólnotechnicznych umiejętności uczniów w szkołach zawodowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hnatiuk, Michał
dc.date.accessioned 2017-09-05T12:29:37Z
dc.date.available 2017-09-05T12:29:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 124–130 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2954
dc.description.abstract W artykule przedstawiono jeden ze sposobów weryfikacji ogólnotechnicznych umiejętności uczniów w szkołach zawodowych. Zaprezentowano założenia teoretyczne, które stanowią podstawę badań empirycznych, wyznaczono wskaźniki umiejętności wychowanków oraz zaproponowano narzędzia badawcze do weryfikacji niektórych umiejętności ogólnotechnicznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents one of the ways of checking the students’ general technical skills in vocational schools. The theoretical background which is the basis for the empirical research is suggested as well as the indicators of students’ skills are determined. The article is also focused on the research tools to verify some of the general technical skills. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject umiejętności ogólnotechniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject wskaźniki umiejętności ogólnotechnicznych pl_PL.UTF-8
dc.subject zestawy testów programowych pl_PL.UTF-8
dc.subject zestaw zadań praktycznych pl_PL.UTF-8
dc.subject obserwacja uczniów pl_PL.UTF-8
dc.subject general technical skills pl_PL.UTF-8
dc.subject the indicators of skills pl_PL.UTF-8
dc.subject the test sets pl_PL.UTF-8
dc.subject a set of practical tasks pl_PL.UTF-8
dc.subject the observation of students pl_PL.UTF-8
dc.title Weryfikacja ogólnotechnicznych umiejętności uczniów w szkołach zawodowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Verification of Students’ General Technical Skills in Vocational Schools pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.1.17
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje