Podkarpackie Studia Biblioteczne nr 5 (2016)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 5
 • Pozycja
  Periodyki i czasopisma Wydawnictwa Diecezji Rzeszowskiej wydawane w latach 1992-2002
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Motyka, Bartłomiej
 • Pozycja
  Publikacje pracowników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego za lata 2001-2015
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Gotkowska, Ewa
 • Pozycja
  Rola biblioteki uczelni pedagogicznej w świetle konektywizmu
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Janas, Magdalena
  W artykule podjęto próbę ukazania specyfiki zyskującego na popularności w ostatnim czasie nowego modelu nauczania jakim jest konektywizm. Wyjaśniono czym różni się kształcenie oparte na metodach konektywnych od paradygmatu obowiązującego obecnie oraz wskaz ano nowe możliwości, które stwarza ono bibliotekom szkół uczelni pedagogicznych.
 • Pozycja
  Pedagogika biblioteczna według Heleny Radlińskiej a jej obecny obraz
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Galej-Mularz, Gabriela
  W artykule zostało omówione zagadnienie pedagogiki bibliotecznej Heleny Radlińskiej i współczesny jej obraz. Przedstawiono najważniejsze założenia i zmiany jakie dokonały się na przestrzeni prawie 100 lat w postrzeganiu tej dziedziny naukowej oraz wpływ badaczki na kształtowanie się współczesnego obrazu pedagogiki bibliotecznej.
 • Pozycja
  Rola informacyjna i popularyzatorska „Kalendarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (1928-1939)
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Kawiorski, Stanisław
  „Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego” był wydawany w Krakowie w latach 1928-1939 jako jedno z wielu wydawnictw Koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Jego twórcą i redaktorem był Jan Grzywiński. „Kalendarz IKC” reprezentował wysoki poziom i zyskał sobie dużą popularność na rynku wydawniczym. Obok treści kalendarzowych, astronomicznych, astrologicznych, statystycznych i informacyjnych w każdym roczniku „Kalendarza” relacjonowano najważniejsze wydarzenia polityczne, naukowe, gospodarcze, kulturalne, techniczne i sportowe ubiegłego roku. O jego wyjątkowości decydowała nie tylko treść na wysokim poziomie ale i interesująca szata graficzna.