Rola informacyjna i popularyzatorska „Kalendarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (1928-1939)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kawiorski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
„Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego” był wydawany w Krakowie w latach 1928-1939 jako jedno z wielu wydawnictw Koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Jego twórcą i redaktorem był Jan Grzywiński. „Kalendarz IKC” reprezentował wysoki poziom i zyskał sobie dużą popularność na rynku wydawniczym. Obok treści kalendarzowych, astronomicznych, astrologicznych, statystycznych i informacyjnych w każdym roczniku „Kalendarza” relacjonowano najważniejsze wydarzenia polityczne, naukowe, gospodarcze, kulturalne, techniczne i sportowe ubiegłego roku. O jego wyjątkowości decydowała nie tylko treść na wysokim poziomie ale i interesująca szata graficzna.
„The Calendar of the Illustrated Daily Courier” was published in Cracow in the years 1927 – 1939 as one of many publications of the Concern of the Illustrated Daily Courier. Jan Grzywiński was its founder and editor. “The Calendar of ICD” was up to the mark and gained great popularity in publishing market. “The Calendar” contained astronomical, astrological, statistical and other news. Every publication “The Calendar” presented the most important economic, cultural and sports events pieces of the previous year. Its uniqueness was not only a high level contents but also interesting graphic design.
Opis
Słowa kluczowe
"Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego" 1928-1939 , "Ilustrowany Kurier Codzienny" , kalendarze polskie
Cytowanie