Pedagogika biblioteczna według Heleny Radlińskiej a jej obecny obraz

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Galej-Mularz, Gabriela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostało omówione zagadnienie pedagogiki bibliotecznej Heleny Radlińskiej i współczesny jej obraz. Przedstawiono najważniejsze założenia i zmiany jakie dokonały się na przestrzeni prawie 100 lat w postrzeganiu tej dziedziny naukowej oraz wpływ badaczki na kształtowanie się współczesnego obrazu pedagogiki bibliotecznej.
The article discusses the issue of the library education by Helena Radlinska and its contemporary image. It presents the most important assumptions and changes that took place over the last 100 years in the perception of the scientific field and the researcher’s impact on the development of modern image of the library education.
Opis
Słowa kluczowe
czytelnictwo , biblioteka , bibliotekarz , Helena Radlińska , książka , pedagogika biblioteczna
Cytowanie