Dysharmonia kształcenia ogólnego przedmiotów ścisłych na studiach technicznych

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kaczor, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Praca przedstawia stan korelacji programów nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych na studiach inżynierskich. W oparciu o szczegółową analizę treści kształcenia matematyki i fizyki wskazano obszary rażącej dysharmonii w nauczaniu przedmiotów stanowiących bazę do kształcenia inżynierów.
The paper presents the state of the programmes correlation of science and engineering subjects on engineering studies. Based on a detailed analysis of the content of education in mathematics and physics indicated areas glaring disharmony in the teaching of main objects of engineering education.
Opis
Słowa kluczowe
karta przedmiotu , korelacja międzyprzedmiotowa , card subject , inter-subject correlation
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 170–176