Repozytorium UR

Wartości w procesie kształcenia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Babiarz, Mirosław
dc.contributor.author Garbuzik, Paweł
dc.date.accessioned 2016-11-07T11:55:38Z
dc.date.available 2016-11-07T11:55:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 32–37 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2018
dc.description.abstract Harmonia życia i współdziałania wspólnoty zależy od zestawu wartości, z jakim mamy do czynienia w danym społeczeństwie, a więc z tym wszystkim, co łączy ludzi. Od systemu wartości, jakim kierujemy się w życiu, bardzo często zależą: jakość naszego życia społecznego, postaw obywatelskich, efekty realizowanych projektów zawodowych i społecznych, jakość życia rodzinnego i zadowolenia osobistego Dlatego edukacja staje dziś przed koniecznością podejmowania działań, aby pożądane wartości mogły być przez uczniów rozpoznawane, świadomie wybierane i respektowane, stanowiąc trwałe źródło inspiracji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Harmony of life and interaction of the community depends on a set of values with which we are dealing in a given society, and so with everything that brings people together. Since the system of values which guide us in our lives often depend on: the quality of our social life, citizenship, effects realized projects professional and social, family life and personal satisfaction is why education is now the necessity of taking action to desired values could be by students recognized consciously chosen and respected, acting permanent source of inspiration. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie pl_PL.UTF-8
dc.subject wartości pl_PL.UTF-8
dc.subject zaufanie pl_PL.UTF-8
dc.subject tożsamość pl_PL.UTF-8
dc.subject współpraca pl_PL.UTF-8
dc.subject otwartość pl_PL.UTF-8
dc.subject tolerancja pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject values pl_PL.UTF-8
dc.subject trust pl_PL.UTF-8
dc.subject identity pl_PL.UTF-8
dc.subject cooperation pl_PL.UTF-8
dc.subject openness pl_PL.UTF-8
dc.subject tolerance pl_PL.UTF-8
dc.subject society development pl_PL.UTF-8
dc.title Wartości w procesie kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The values in the educational process pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje