VII Tydzień Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim

Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Kumka, Karolina
Niezgoda, Damian
Zatorska, Matylda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is a report from 7th Week of Scholars of Polish Studies, which took place from 31 March to 3 April 2014 in the Institute of Polish Philology at University of Rzeszów.
Opis
Słowa kluczowe
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego , Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego , Tydzień Polonistów , Institute of Polish Philology at University of Rzeszów , Academic Association of Scholars of Polish Studies at University of Rzeszów , Week of Scholars of Polish Studies
Cytowanie
Kumka K.; Niezgoda D.; Zatorska M.; VII Tydzień Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim; "Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy - konwencje - tradycja; red. Nalepa M.; Trościński G.; s. 504-506.