UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(17)/2020

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 11
 • Pozycja
  Wykaz recenzentów nr 1(14)/2020–4(17)/2020
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
 • Pozycja
  Management and communication practices in Singapore: lessons from a model economy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Rehman, Sharaf
  With its 5.8 million inhabitants, retaining its unique version of democracy, and remaining a traditional yet progressive city, Singapore stands as a model economy for other Asian and middle eastern economies. From 1819 to 1963, Malaysia and Singapore – as one country – were a British colony. In 1963, when British rule ended and Malaysia gained her independence, Singapore remained a part of Malaysia. However, the racial tension between Malay, the ethnic Chinese, and other non-Malay groups escalated and turned violent. In 1965, Singapore cut her ties with Malaysia and became a sovereign, independent state. While retaining its collectivistic culture, Singapore has gained a competitive edge as a high-end shopping centre in the region. During the past 60 years, the Singaporean economy and businesses have shifted their focus from the manufacturing of electronic components, computer hard drives, small appliances, and garments to financial services, banking, insurance services, and asset management. Relying on data collected through interviews, observations, and a brief questionnaire, this case study of Singaporean businesses presents a description of the management styles and communication strategies of 78 business managers in Singapore, representing the service, retail, and manufacturing sectors. The data reveal that Human Resources Approach to management is the most common style of management. Analysis of communication content, style, and flow demonstrates that cultural customs such as respect for the elderly, caring for and mentoring the younger generation, loyalty to one’s family, and conformity to family traditions are the driving forces of the businesses in Singapore. The analysis suggests that it is the dominant culture of a society that shapes the business practices and business values in any given society.
 • Pozycja
  Doświadczenia przeszłości a współczesny wizerunek marki Nowego Jorku i Singapuru. Analiza porównawcza
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Marushchak, Vasyl
  Wizerunek miasta stał się ważnym zasobem niematerialnym, który ma wpływ na przewagę konkurencyjną i zakres oddziaływania na rynek. W artykule zostały zaprezentowane doświadczenia przeszłości w stanowieniu marek miast, które są kluczem do zrozumienia ich współczesnej strategii marketingowej. Jako przykład empiryczny wybrano Nowy Jork i Singapur. Miasta te należą do tych globalnych metropolii, które zmieniły swój wizerunek poprzez kreowanie wyznaczonej wizji marki miasta. Celem artykułu jest zbadanie roli brandingu miasta jako czynnika stymulującego jego rozwój lokalny, porównanie kampanii marketingowych wskazanych metropolii, prześledzenie metod tworzenia pozytywnej marki miasta. Analiza wykazała, iż na wysoki poziom życia w metropoliach, a także zainteresowania nimi inwestorów i turystów składa się wiele czynników, takich jak infrastruktura, ochrona przyrody i środowiska, obecność miasta w internecie, poczucie bezpieczeństwa odczuwane przez mieszkańców, a nawet atmosfera miasta i poczucie dumy z bycia jego mieszkańcem. Dla Nowego Jorku i Singapuru budowanie własnej marki na doświadczeniach przeszłości stało się jednym z kluczowych czynników rozwoju, wzrostu gospodarczego i kulturalnego, o czym świadczy ich wysoka pozycja wśród miast na całym świecie. Logo z czasem zastąpiło herb i stało się wizytówką. Wskazane rozwiązania mogą posłużyć w procesie kształtowania silnej marki i pozycji wielu rozwijających się miast. Uwzględniając tę potrzebę, należy stwierdzić, że temat ten jest bardzo aktualny.
 • Pozycja
  Social action in Suroan tradition in Javanese Society
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Fadlan, Muhammad; Sudjarwo; Sinaga, Risma Margaretha
  Suroan is known as a tradition which resulting from acculturation between the Saka and Islamic calendar. This tradition is performed to beg blessings and protections from misery and disasters. The implementation of Suroan became a custom in society, involving some trusted agents through social actions. However, most of Suroan performed in society is not in accordance with its true meaning. Regarding this problem, the purpose of this research is to obtain the action in the Suroan tradition. The method used is descriptive qualitative, while the kind of research is ethnography using Miles and Huberman’s interactive model. The data was collected through interview and observation in Bangunharjo, Taman Sari village. The result shows that social actions performed by Bangunharjo society are: a) traditional action through Suroan implementation is performed; b) affective action in a form of burial of the goat’s head, group prayers and puppet shows; c) instrument rational action in a form of physic, material, and emotional involving; d) rational action of value in a form of ubarampe. Thus, it can be concluded that Bangunharjo society still conserves the Suroan tradition.
 • Pozycja
  Nowe pokolenie dysydentów? Sytuacja obrońców praw człowieka i LGBT w Rosji – perspektywa współczesna
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Lachowicz, Magdalena; Smólczyńska-Wiechetek, Agnieszka
  Brutalizacja represji wobec obrońców praw człowieka i przedstawicieli grup LGBT w Rosji wzrosła w latach 2014–2020. Poprzedzały ją zaostrzenie kontroli nad aktywizmem i protestami społecznymi, sferą informacji publicznej, a także nad tzw. trzecim sektorem i wprowadzanie ustrukturyzowanego, restrykcyjnego systemowego instrumentarium prawnego. Wszystkie te działania miały na celu odgórne kreowanie systemu praw człowieka. W konsekwencji doprowadziło to do coraz częstszego sięgania przez przedstawicieli rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego po stosowaną od II połowy lat 60. XX w. na terenie ZSRR formę oporu, tj. dysydenctwo. Celem zawartej w artykule analizy jest identyfikacja występujących współcześnie w rosyjskim społeczeństwie mechanizmów mogących prowadzić do otwartych i pokojowych działań oporowych. Są to mechanizmy umożliwiające obrońcom praw człowieka i aktywistom LGBT z Rosji zaangażowanie w kwestie, których istotność przekracza granice administracyjne Federacji Rosyjskiej. W artykule wskazano również skuteczne praktyki i rozwiązania stosowane na gruncie prawa międzynarodowego, które pozwalają obu grupom na uczestnictwo w przestrzeni solidarności niezależnej od granic politycznych.