Social action in Suroan tradition in Javanese Society

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Fadlan, Muhammad
Sudjarwo
Sinaga, Risma Margaretha
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Suroan is known as a tradition which resulting from acculturation between the Saka and Islamic calendar. This tradition is performed to beg blessings and protections from misery and disasters. The implementation of Suroan became a custom in society, involving some trusted agents through social actions. However, most of Suroan performed in society is not in accordance with its true meaning. Regarding this problem, the purpose of this research is to obtain the action in the Suroan tradition. The method used is descriptive qualitative, while the kind of research is ethnography using Miles and Huberman’s interactive model. The data was collected through interview and observation in Bangunharjo, Taman Sari village. The result shows that social actions performed by Bangunharjo society are: a) traditional action through Suroan implementation is performed; b) affective action in a form of burial of the goat’s head, group prayers and puppet shows; c) instrument rational action in a form of physic, material, and emotional involving; d) rational action of value in a form of ubarampe. Thus, it can be concluded that Bangunharjo society still conserves the Suroan tradition.
Tradycja Suroan jest znana jako rytuał wynikający z procesu akulturacji między Saka a kalendarzem islamskim. Celem tego rytuału jest uzyskanie błogosławieństwa i ochrony przed nieszczęściami i katastrofami. Suroan jest kultywowaną w społeczeństwie tradycją angażującą uczestników w działania społeczne, której jednak współcześnie praktykowane elementy nie są w pełni zgodne z pierwotnymi założeniami i znaczeniami. W artykule zastosowano metodę obserwacji zjawiska wspartą wywiadami bezpośrednimi, zgodną z metodologią badań stosowaną w etnografii. Do opisu wykorzystano model Milesa i Hubermana. Badania przeprowadzono w środowisku zamieszkałym przez społeczność Bangunhajro w wiosce Tama Sari. Wśród zaobserwowanych zjawisk można wyróżnić: (1) zachowania tradycyjne zgodne z rytuałem Suroan; (2) metodę pochówku głowy kozła, typy modlitw grupowych i rodzaje pokazów kukiełkowych; (3) zaangażowanie fizyczne, materialne i emocjonalne (4) wykorzystanie formy ubarampe jako sposobu współdzielenia wartości. Na postawie zgromadzonego materiału można stwierdzić, że społeczność Bangunharjo zachowuje i kultywuje tradycję Suroan.
Opis
Słowa kluczowe
Suroan , social action , tradition , culture , akcja społeczna , tradycja , kultura
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(17)/2020, s. 133–148