Polityka i Społeczeństwo nr 1(17)/2019

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  Prawne i praktyczne uwarunkowania realizacji redakcyjnej linii programowej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Mielczarek, Tomasz
  The term „editorial programme policy” appeared in the press law act of 1984 issued during the era of the Polish People’s Republic and remained in use for 34 years. It may be assumed that it had a significant influence on editorial practice, performing professional duties and relations between journalists and media owners. The aim of this article is to verify those assumptions and present a history of the researched phenomenon. The source basis of the analysis consisted of normative acts, press articles and scarce source literature.
 • Pozycja
  Postawy Polaków wobec Żydów w Generalnym Gubernatorstwie na wybranych przykładach
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Rączy, Elżbieta
  The article describes the attitudes of Poles towards Jews during the occupation of Poland by Nazi Germany. The examples provided in the article show how much these attitudes varied. On the one hand there was Poles’ spontaneous and heroic fight for the lives of those who escaped from ghettos, which sometimes resulted in the death of those hiding and those who aided them, on the other hand there was the plunder of Jewish property and denunciations, roundups and murders of Jews. The article also shows how far the war reality determined the attitudes of individual Poles towards Jews. Sometimes they had to choose between their own safety or even lives and the lives of others. It happened that they rescued some Jews and some they denounced to the Germans. The article proves that the attitudes of Poles towards the Jewish population, which are often described as black-and-white, were altogether not so unequivocal.
 • Pozycja
  Freedom of thought vs. National security interests: the issues of hybrid warfare in Ukraine
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Gurzhii, Taras
  Artykuł omawia perspektywy ukraińskiego prawa informacyjnego w kontekście wojny hybrydowej, która spowodowała powstanie nowych stosunków publicznych określonych przez konfrontację informacji, organizację środków bezpieczeństwa, wprowadzenie reżimów sankcyjnych. Przedstawiono zakres zagrożeń informacyjnych związanych z wojną hybrydową; ich wpływ na analizowaną sferę bezpieczeństwa narodowego. Założono, że w czasie wojny hybrydowej w państwie powstaje szeroki zakres zagrożeń informacyjnych. Ich neutralizacja z jednej strony wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków prawnych i administracyjnych, a z drugiej strony może zaprowadzić istotne ograniczenia demokratycznych praw i wolności. Opierając się na dualistycznym charakterze prawa informacyjnego, jako narzędziu ograniczeń gwarancji praw i wolności informacyjnych, argumentuje się, że koncepcja jego rozwoju powinna opierać się na równowadze między interesami bezpieczeństwa narodowego a ideami praworządności.
 • Pozycja
  Human rights in uncontrolled territories: Ukrainian realities
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Gurzhii, Anna
  Artykuł omawia zagadnienia praworządności i ochrony praw człowieka na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Na podstawie analizy sytuacji prawnej na Krymie i terytoriach niekontrolowanych przez Ukrainę na Wschodzie określono aktualne problemy ochrony praw człowieka. Zaproponowano zestaw konkretnych środków mających na celu ich rozwiązanie w kontekście współczesnego stanowienia i wykonania prawa. Przyjmuje się, że istnieje potrzeba uznania ochrony praw i wolności człowieka na tymczasowo okupowanych terytoriach jako kierunku strategicznego polityki państwa w ustawodawstwie krajowym, dokumentach strategicznych, a także w programach rozwoju państwa.