Freedom of thought vs. National security interests: the issues of hybrid warfare in Ukraine

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Gurzhii, Taras
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia perspektywy ukraińskiego prawa informacyjnego w kontekście wojny hybrydowej, która spowodowała powstanie nowych stosunków publicznych określonych przez konfrontację informacji, organizację środków bezpieczeństwa, wprowadzenie reżimów sankcyjnych. Przedstawiono zakres zagrożeń informacyjnych związanych z wojną hybrydową; ich wpływ na analizowaną sferę bezpieczeństwa narodowego. Założono, że w czasie wojny hybrydowej w państwie powstaje szeroki zakres zagrożeń informacyjnych. Ich neutralizacja z jednej strony wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków prawnych i administracyjnych, a z drugiej strony może zaprowadzić istotne ograniczenia demokratycznych praw i wolności. Opierając się na dualistycznym charakterze prawa informacyjnego, jako narzędziu ograniczeń gwarancji praw i wolności informacyjnych, argumentuje się, że koncepcja jego rozwoju powinna opierać się na równowadze między interesami bezpieczeństwa narodowego a ideami praworządności.
Opis
Słowa kluczowe
wojna hybrydowa , zagrożenia informacyjne , bezpieczeństwo narodowe , prawo informacyjne , prawa i wolności informacyjne
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(17)/2019, s. 94–102