Polish Journal for Sustainable Development T. 23 cz. 2 (2019)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 9
 • Pozycja
  Ekonomiczne aspekty pozyskiwania i wykorzystania biogazu
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Zapałowska, Anita; Gacek, Tomasz
  Biogaz jest wytwarzany w wyniku fermentacji metanowej na składowiskach lub podczas pracy biogazowni. Właściwie zagospodarowany służy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzdatniony i poddany procesowi sprężania, ma zastosowanie jako paliwo transportowe. Ocena efektywności ekonomicznej instalacji biogazowej zależy od stosowanego wsadu oraz możliwości wykorzystania generowanego ciepła. Aspekty ekonomiczne pracy biogazowni określone są przez koszty jej inwestycji, wielkości dofinansowania, koszty pozyskiwanej biomasy, wydajności instalacji oraz ostateczne pozyskanego ciepła wraz z produkcją energii elektrycznej.
 • Pozycja
  Możliwości zagospodarowania odpadów z przemysłu mięsnego w zgodzie z zasadami biogospodarki
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Mroczek, Karolina; Kucharyk, Sylwia; Rudy, Mariusz; Mroczek, Janusz R.
  Ważną rolę w krajowej gospodarce odgrywa przemysł mięsny, który obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiórką tusz, wykrawaniem mięsa oraz produkcją przetworów mięsnych. Pomimo nowoczesnej infrastruktury i stosowanych technologii, ubojnie zwierząt i zakłady przetwórstwa mięsnego nadal zaliczane są do obiektów mogących w wyniku produkcji odpadów w znaczącym zakresie pogarszać stan środowiska. Największy problem stanowią odpady rzeźne i wytwarzane na ich bazie mączki mięsne i mięsno-kostne. Zakaz wykorzystywania mączek w żywieniu zwierząt gospodarskich spowodował problemy z ich racjonalnym zagospodarowaniem. W związku ze zmianami w ustawodawstwie wzrasta zainteresowanie energetyki biomasą odpadową z przetwórstwa mięsa. Termiczna utylizacja mączek zwierzęcych oraz biomasy odpadowej może stanowić istotne źródło energii dla energetyki oraz być przykładem praktycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i biogospodarki.
 • Pozycja
  Wpływ składowisk odpadów na ptaki
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Michalicha, Mateusz; Pitucha, Grzegorz
  Wzrost konsumpcji powoduje, że składowiska odpadów stają się istotnym elementem rzeczywistości. To co mieszkańcy miast i wsi postrzegają jako śmieci, ptaki traktują jako źródło pokarmu, a niekiedy budulec gniazd. Oprócz korzyści, w postaci bazy pokarmowej i miejsca odpoczynku podczas migracji, składowiska odpadów mogą jednak stwarzać zagrożenia dla ptaków. Niekorzystne konsekwencje bytowania ptaków na składowiskach to m.in. ich zatrucia pokarmowe, okaleczenia i urazy ciała, infekcje bakteryjne, przenoszenie patogenów i chorób, zmiany w diecie obniżające zdolności reprodukcyjne oraz zmiany wzorców migracyjnych – prowadzących do wyczerpania ptaków i narażenia na inne niebezpieczeństwa. Ptaki pełnią również inne role na składowiskach odpadów, np. wzbogacają bioróżnorodność poprzez przenoszenie propagul roślin, zarówno rodzimych, ale także obcych jak i inwazyjnych. Zarządcy składowisk oraz przedstawiciele organów administracji publicznej powinni podejmować działania na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu składowisk odpadów na ptaki, a tym samym na całe środowisko.
 • Pozycja
  Niekonwencjonalne metody utrwalania produktów mięsnych oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Kucharyk, Sylwia; Rudy, Mariusz; Gil, Marian; Stanisławczyk, Renata; Mroczek, Karolina
  Utrwalanie żywności ma na celu przedłużenie trwałości i przydatności do spożycia oraz zachowanie produktu w niezmienionym stanie. Ludzie od wieków doskonalili różne techniki konserwowania, aby znaleźć idealne metody zapewniające bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności z jednoczesnym zachowaniem wartości odżywczej i walorów smakowych. Obecnie wśród obiecujących metod utrwalania produktów mięsnych wymienić należy, między innymi, technikę wysokich ciśnień, ultradźwięki, pulsacyjne pola elektryczne i magnetyczne, pulsacyjny strumień światła oraz plazmę niskotemperaturową. Wymienione metody nie tylko umożliwiają uzyskanie żywności o długim terminie przydatności, bezpiecznej dla zdrowia i bez konserwantów, ale także są bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego w porównaniu z metodami tradycyjnymi.
 • Pozycja
  Stosunek mieszkańców Rzeszowa do odnawialnych źródeł energii
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2019) Krempa, Mariola; Korab, Izabela; Jacejko, Patryk; Mazur-Pączka, Anna
  W XXI wieku następuje rozwój i intensyfikacja gospodarki. Powoduje to zwiększenie wydobycia surowców kopalnych i przyczynia się do wdrażania nowych technologii. Wyczerpywanie surowców kopalnych prowadzi do zmniejszenia opłacalności inwestycji. Energia pozyskiwana z konwencjonalnych źródeł energii ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. W wyniku spalania węgla do atmosfery dostają się duże ilości dwutlenku węgla i siarki, co powoduje nasilenie efektu cieplarnianego. Zaletą funkcjonowania odnawialnych źródeł energii jest ich mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Wykorzystując energię wody, wiatru oraz słońca możemy w niekonwencjonalny sposób pozyskiwać energię, dzięki czemu chronimy środowisko i ratujemy dobrą kondycję ekosystemów, które nam pozostały. Wyniki badań wskazują na wzrastającą świadomość mieszkańców Rzeszowa w tym zakresie.