Niekonwencjonalne metody utrwalania produktów mięsnych oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kucharyk, Sylwia
Rudy, Mariusz
Gil, Marian
Stanisławczyk, Renata
Mroczek, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Utrwalanie żywności ma na celu przedłużenie trwałości i przydatności do spożycia oraz zachowanie produktu w niezmienionym stanie. Ludzie od wieków doskonalili różne techniki konserwowania, aby znaleźć idealne metody zapewniające bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności z jednoczesnym zachowaniem wartości odżywczej i walorów smakowych. Obecnie wśród obiecujących metod utrwalania produktów mięsnych wymienić należy, między innymi, technikę wysokich ciśnień, ultradźwięki, pulsacyjne pola elektryczne i magnetyczne, pulsacyjny strumień światła oraz plazmę niskotemperaturową. Wymienione metody nie tylko umożliwiają uzyskanie żywności o długim terminie przydatności, bezpiecznej dla zdrowia i bez konserwantów, ale także są bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego w porównaniu z metodami tradycyjnymi.
The purpose of food preservation is to prolong shelf life and shelf life and to keep the product unchanged. People have for centuries perfected various preservation techniques to find the perfect methods to ensure microbiological safety of food while maintaining nutritional value and taste values. Currently, promising methods for fixing meat products include: high pressure technology, ultrasound, pulsating electric and magnetic fields, pulsating light flux and low-temperature plasma. These methods not only make it possible to obtain food with a long shelf life, safe for health and without preservatives, but also are safer for the natural environment compared to traditional methods.
Opis
Słowa kluczowe
niekonwencjonalne metody utrwalania , mięso , zdrowie , środowisko , unconventional fixation methods , meat , health , environment
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 2 (2019), 53–62