SPRAWOZDANIE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ REGIONALNYCH

Data
2014-10-31
Autorzy
Hales, Colin F.
Król, Mieczysław J.
Sarama, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Tematyka wygłaszanych referatów obejmowała wszystkie istotne aspekty społeczeństwa informacyjnego, zarówno natury ogólnej, jak też uwarunkowań funkcjonowania w nim podmiotów gospodarczych, jednostek administracji i osób fizycznych w Polsce, Słowacji, Ukrainie i Litwie. Znalazły się liczne doniesienia dotyczące wyrafinowanych technik i systemów informatycznych stosowanych w działalności gospodarczej, edukacji, ekologii, medycynie, administracji, turystyce, a nawet w gospodarce łowieckiej. Przedstawiono również wyniki badań empirycznych wykorzystujących oryginalną metodologię badawczą.
Opis
Wymiernym i cennym zwieńczeniem konferencji będzie publikacja wygłoszonych referatów w Zeszytach Naukowych z serii „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo Informacyjne , Konferencja
Cytowanie