Przedsiębiorstwo i region z. 10/2018

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  Empiryczna analiza poziomu wiedzy i aktywności przedstawicieli pokolenia 55+ w zakresie budżetu jednostki samorządu lokalnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Sołtysiak, Mirosław
  Cooperation between local government authorities and residents forms the basis for creating optimal living conditions for local communities. The success of such cooperation depends to a large extent on the level of knowledge of residents about the functioning of local government units. Literature studies have shown that these important issues have been studied to a limited extent. The main purpose of the survey was to assess the level of knowledge of issues related to the budget of local government units by representatives of the 55+ generation. In addition, check the level of their activity in the work related to the preparation of the budget of the local government unit in their area of residence. The conducted surveys have shown that issues related to the activities of local government units are not foreign to the majority of representatives of the 55+ generation. However, the level of their knowledge on this subject is relatively low. It was also found that the majority of respondents believe that residents should have the opportunity to express their opinion on the budget shape of the local government unit. Unfortunately, these opinions did not coincide with the activity of the respondents in this field.
 • Pozycja
  Forming of territorial communities’ financial and economic capacity in conditions of implementation of local self-government reform
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Patytska, Khrystyna
  Artykuł poświęcony jest zaprezentowaniu podstaw teoretycznych oraz praktycznych wniosków dotyczących kształtowania zdolności finansowych społeczności terytorialnych w kontekście reformy samorządu lokalnego. Zasady szacowania efektywności potencjału finansowego i gospodarczego wspólnoty terytorialnej proponowane są w oparciu o cały kompleks różnych czynników mających wpływ na funkcjonowanie jednostek terytorialnych. Wyniki badań wskazują na kluczową rolę czynników endogenicznych kształtujących społeczności terytorialne w zapewnianiu jej rozwoju gospodarczego.
 • Pozycja
  Theoretical aspects of territorial communities’ self-development
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Storonyanska, Iryna; Benovska, Liliya
  W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju społeczności terytorialnych w kontekście reformy samorządu terytorialnego. Na wstępie zaprezentowano zewnętrzne i wewnętrzne warunki mające wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady jego funkcjonowania. Następnie zwrócono uwagę na szeroko pojętą samowystarczalność społeczności lokalnej, w tym zdolności do efektywnego gospodarowania zasobami w kontekście obowiązującego prawa.
 • Pozycja
  Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie śląskim w latach 2011–2016
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Oziębłowski, Bartosz
  The key objective of the study is to depict unemployment among young people in the provice Silesia in 2011–2016. As a thesis, it was assumed that in recent years unemployment among people who enter the labor market is falling. On the basis of analyzes of industry materials, this thesis has been proved. At the same time, we can talk about a slower decline in the level of unemployment among university graduates, rather than considering the total number of unemployed people.