Theoretical aspects of territorial communities’ self-development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Storonyanska, Iryna
Benovska, Liliya
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju społeczności terytorialnych w kontekście reformy samorządu terytorialnego. Na wstępie zaprezentowano zewnętrzne i wewnętrzne warunki mające wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady jego funkcjonowania. Następnie zwrócono uwagę na szeroko pojętą samowystarczalność społeczności lokalnej, w tym zdolności do efektywnego gospodarowania zasobami w kontekście obowiązującego prawa.
Opis
Słowa kluczowe
samorząd terytorialny , społeczność lokalna , samowystarczalność społeczności lokalnej , zasoby , rozwój
Cytowanie
Przedsiębiorstwo i region z. 10/2018, s. 55–62