Forming of territorial communities’ financial and economic capacity in conditions of implementation of local self-government reform

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Patytska, Khrystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zaprezentowaniu podstaw teoretycznych oraz praktycznych wniosków dotyczących kształtowania zdolności finansowych społeczności terytorialnych w kontekście reformy samorządu lokalnego. Zasady szacowania efektywności potencjału finansowego i gospodarczego wspólnoty terytorialnej proponowane są w oparciu o cały kompleks różnych czynników mających wpływ na funkcjonowanie jednostek terytorialnych. Wyniki badań wskazują na kluczową rolę czynników endogenicznych kształtujących społeczności terytorialne w zapewnianiu jej rozwoju gospodarczego.
Opis
Słowa kluczowe
jednostka terytorialna , potencjał finansowy i gospodarczy samorządu terytorialnego , reforma samorządu terytorialnego , Ukraina
Cytowanie
Przedsiębiorstwo i region z. 10/2018, s. 63–73