Światy Dźwięków

Czasopismo naukowe „Światy Dźwięków” powstało w 2016 roku i wydawane jest przez Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to przestrzeń stworzona dla wszelkich zjawisk związanych z działalnością naukową, artystyczną, multimedialną i edukacyjną w dziedzinie muzyki. Celem czasopisma jest stworzenie możliwości publikacji, lecz także wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy środowiskami twórczymi, naukowymi i artystycznymi. Redakcja czasopisma zaprasza do współpracy Autorów reprezentujących wszystkie dyscypliny sztuki muzycznej i nauk o muzyce. Ponieważ muzyka pozostaje także w polu zainteresowań przedstawicieli innych sztuk i nauk nie tylko humanistycznych, czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników badań o charakterze interdyscyplinarnym. Na łamach czasopisma zamieszczane są również recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń muzycznych i naukowych. Proponowana tematyka artykułów to analiza i interpretacja dzieła muzycznego i jego kontekstów, problemy wykonawcze muzyki wokalnej i instrumentalnej, zagadnienia związane z życiem muzycznym, pedagogiką muzyczną i psychologią muzyki, związki muzyki z literaturą oraz innymi dziedzinami sztuki i nauki. Czasopismo będzie ukazywać się w formie internetowej w trybie półrocznym w wersji elektronicznej celem promowania otwartego i bezpłatnego dostępu do wiedzy. Strona internetowa czasopisma: https://swiatydzwiekow.wordpress.com/

Przeglądaj