"Nie, nie możesz teraz odejść…" – o miłości agapicznej w utworze "Samba przed rozstaniem" Jonasza Kofty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Mazur, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Autor w swojej publikacji, opartej na rozprawie doktorskiej "Mowa wiązana w twórczości Jonasza Kofty", charakteryzuje jeden z obrazów miłości występujących w wierszach jednego z „poetów piosenki”. Wiersz Samba przez rozstaniem, znany jako tytuł piosenki Hanny Banaszak, interpretowany jest zgodnie z metodami literaturoznawczymi i skupia się wokół typu miłości: mania. Autor w artykule stara się wskazać typowe dla tego rodzaju amour passion środki obrazowania, postawę osoby mówiącej oraz charakteryzuje uczucie zgodnie z typologią Johna Lee.
Opis
Słowa kluczowe
miłość , mania , Jonasz Kofta , piosenka
Cytowanie