Rekonstrukcja renesansowej tenorowej wioli da gamba według wizerunku z fresku z zamku w Goldegg (1536)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Pelc, Leszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł opisuje proces rekonstrukcji renesansowej wioli tenorowej na podstawie wizerunku z fresku na zamku w Goldegg w Austrii. Autor przedstawia wczesne fazy rozwoju wioli da gamba, charakteryzuje instrumenty ją poprzedzające a następnie na podstawie analizy kształtu pudła rezonansowego przedstawionego na fresku oraz porównania z innymi wizerunkami wiol a także z zachowanymi instrumentami szesnastowiecznymi opisuje geometryczne zależności rządzące kształtem płyty rezonansowej. W artykule pokazane są również specyficzne rozwiązania konstrukcyjne podstawka wioli z Goldegg, podobne do stosowanych w niektórych polskich instrumentach ludowych. Przedstawione są również takie aspekty jak obecność belki basowej, wypukłość przedniej płyty rezonansowej. Na podstawie źródeł renesansowych podane są również możliwe sposoby strojenia wioli.
Opis
Słowa kluczowe
wiola da gamba , konstrukcja podstawka , geometria , płyta rezonansowa
Cytowanie