Literatura polska poza Krajem. Bibliografia publikacji Pracowników Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR za lata 1965-2020

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12-29
Autorzy
Ożóg, Zenon
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Opracowanie prezentuje dokonania naukowe, krytyczne i edytorskie Pracowników Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa w zakresie badań nad literaturą polską poza Krajem w latach 1965-2020. Na obszerny dorobek w tym zakresie złożyły się publikacje 20 autorów, głównie z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku, Zakładu Teorii i Antropologii Literatury, Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, a także Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia oraz Zakładu Literatury Polskiej XIX wieku. Bibliografia obejmuje monografie autorskie, monografie zbiorowe, artykuły naukowe, recenzje i omówienia, a także redakcje i wydania utworów pisarzy emigracyjnych, w tym wydawnictwa Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” w serii „Biblioteka Frazy”. Zestawienie zamyka wykaz rozpraw doktorskich, których tematem była literatura emigracyjna. Ogółem bibliografia zawiera 697 pozycji.
Opis
Słowa kluczowe
literatura emigracyjna , bibliografia , Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Cytowanie