Wybrane aspekty pobytu cudzoziemców w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Karnat, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents the definition of a foreigner and describes the characteristic features of the phenomena related to foreigners who arrive in the territory of Poland. Categories of foreigners occurring in Poland have been discussed and the related legal regulations have been indicated. The article presents the conditions of crossing the border. The work describes the possibilities and conditions of staying in the Poland and forms of employment as well as rights of foreigners.
W artykule przedstawiono definicję cudzoziemca oraz opisano charakterystykę zjawisk związanych z obcokrajowcami, którzy znajdują się na terytorium Polski. Omówiono występujące w kraju kategorie obcokrajowców oraz wskazano na regulacje prawne z nimi związane. Scharakteryzowano wymogi dotyczące przekroczenia granicy wraz z przesłankami, które uniemożliwiają wjazd do kraju. Praca przedstawia możliwości i warunki pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz formy zatrudnienia cudzoziemców. W artykule uwzględniono obowiązujące formy i sposoby ochrony cudzoziemców przybywających do Polski wraz z ich szczegółowym omówieniem. Uwzględniono opis przysługujących im praw a także wskazano, jakich potrzeb mogą dochodzić za pomocą państwa.
Opis
Słowa kluczowe
foreigners , border , visa , refugees , asylum , cudzoziemcy , granica , wiza , uchodźcy , azyl
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (46) 2022, s. 16–25