New ICTs and new needs: teacher training and the accessibility of ICTs in higher education

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Soler Costa, Rebeca
Lafarga Ostáriz, Pablo
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The incorporation of ICTs in the educational field results in new alternatives, new habits, and new needs. In the case of teachers, their ability to work and integrate technological devices or tools to make them more accessible in the future becomes highly relevant. In recent years, technical possibilities such as Massive Open Online Courses (MOOC), Open Educational Resources (OERs), gamification, video streaming platforms, or transversal managers such as Google Classroom have been emerging. Possibilities that involve different scenarios of the teaching-learning process were especially enhanced during the pandemic caused by SARS-CoV-2. This results in a necessary and continuous reflection on the preparation of teachers in the didactic application of ICTs in the short, medium, and long term. All this is placed in the context of higher education, a stage always linked to technological innovation and one which promotes research in the field of education. For this reason, in the present work, it is exposed in different sections how the technological change has been gaining pace resulting in a conceptual development around ICTs in the classroom. At the same time, it analyses how teacher training in higher education is a problem of the present and future, which is why it acquires a key relevance.
Włączenie nowych technologii informacyjnych (ICT) w obszar edukacji powoduje powstanie nowych alternatyw, nowych nawyków i nowych potrzeb. W przypadku nauczycieli ich zdolność do pracy i wykorzystywania urządzeń lub narzędzi technologicznych, które będą bardziej obecne w przyszłości, staje się istotna. W ostatnich latach pojawiły się takie możliwości, jak: grupowe otwarte kursy online (MOOC), otwarte zasoby edukacyjne (OER), gamifikacja, platformy do streamingu wideo oraz Google Classroom. Ich zastosowanie w procesie nauczania-uczenia się ujawniło się szczególnie mocno podczas pandemii spowodowanej przez SARS-CoV-2. Skutkuje to wymagającą i ciągłą refleksją nad przygotowaniem nauczyciela do jego pracy dydaktycznej dzisiaj i w przyszłości. Wszystko to dzieje się w kontekście szkolnictwa wyższego, etapu zawsze związanego z innowacjami technologicznymi i promującego badania w dziedzinie edukacji. Z tego powodu w niniejszym artykule w różnych jego częściach pokazano, jakie zaszły zmiany technologiczne i konceptualne dotyczące rozwoju i zastosowania ICT w klasie szkolnej. Jednocześnie analizuje się, dlaczego kształcenie nauczycieli w szkolnictwie wyższym jest problemem teraźniejszości i przyszłości.
Opis
Słowa kluczowe
ICT , higher education , digital competence , Spain , nowe technologie informacyjne (ICT) , szkolnictwo wyższe , kompetencje cyfrowe , Hiszpania
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 9 (2021), s. 281–292