Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski – zarys problemu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Borowiecki, Ryszard
Siuta-Tokarska, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W publikacji podjęto temat konkurencyjności, ze wskazaniem na brak jednej powszechnie akceptowanej definicji tego pojęcia i na wieloznaczność rozumienia tego terminu. Wskazano na występujące poziomy konkurencyjności oraz różne miary i metody jej oceny z punktu widzenia tych poziomów, w tym przedsiębiorstw i gospodarki narodowej. W ostatniej części publikacji podjęto próbę oceny konkurencyjności gospodarki Polski i przedsiębiorstw w niej funkcjonujących.
The publication discusses the topic of competitiveness as such, pointing that a one definition of this notion which could be accepted in economics has not been worked out yet. The problem of ambiguity in understanding the term of "competitiveness" is also presented. The article also shows different levels of competitiveness as well as different ways of measuring and methods of its assessment taking into consideration these levels, including enterprises and the national economy. In the last part of the publication authors attempt to asses the competitiveness of the Polish economy and the enterprises which function within this economy.
Opis
Słowa kluczowe
konkurencyjność , przedsiębiorstwa , gospodarka narodowa , competitiveness , enterprises , national economy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 52–66