Czas w percepcji młodych użytkowników sieci globalnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wojtkowiak, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Internet stał się medium, które w istotny sposób wpływa na ludzkie życie i funkcjonowanie społeczne. Szczególne miejsce środowisko Internetu zajmuje w życiu młodzieży. To dla młodych sieć jest codziennym miejscem zawierania społecznych relacji, nauki, rozrywki, zabawy. To współcześni nastolatkowie są pierwszym pokoleniem wychowanym w erze wszechdostępności tego medium. Artykuł podejmuje tematykę postrzegania czasu w Internecie przez młodych użytkowników globalnej sieci. Zdecydowano się na prezentację fragmentów badań dotyczących opinii o e-środowisku wśród młodzieży, a odnoszących się do linearności i trójdzielności czasu w Internecie. Zaprezentowano wyniki uzyskane w badaniach ankietowych i w toku wywiadów, które opisują wyobrażenie młodych respondentów na podjęty temat.
The Internet has become a medium which significantly influences human life and social functioning. It has a special place in the lives of the youth. For young people the Internet is a place of forming social relations, studying, entertainment and fun. Contemporary teenagers are the first generation raised during the era of general availability of this medium. The paper addresses the subject of perceiving time on the Internet by young global network users. It presents fragments of the research on the opinions of e-environment among the youth, and refers to linearity and tripartite time on the Internet. The presented results were obtained in surveys and interviews that exhibit the young respondents’ perception of the topic which is the subject matter of the study.
Opis
Słowa kluczowe
czas , młodzież , Internet , przeszłość , teraźniejszość , przyszłość , time , youth , Internet , past , present , future
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 9 (2021), s. 268–277