Инновационный процесс в преподавании экономики и права: значение и компетентностный состав

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Чужикова, Виктория
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano specyficzne cechy współczesnego innowacyjnego procesu nauczania (w zakresie ekonomii i prawa). Określone zostały charakterystyki i główne etapy wprowadzania innowacji do procesu nauczania. Zdefiniowano elementy składowe innowacji pedagogicznych.
The peculiarities of modern innovative teaching process (teaching economics and law) are analysed in the article. Features and main stages of implementation of innovations into study process are determined. The components of a pedagogical innovation are defined.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 487-501