Analiza stopnia złożoności obrazu w eyetrackingowych badaniach dzieł sztuki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Rosiek, Roman
Ganczarek, Joanna
Pietras, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zawarto propozycję metod analizy stopnia złożoności obrazów dla celów badań eyetrackingowych. Problem niejednorodności parametrów fizycznych obrazu jest częstą przyczyną modyfikowania bodźców w celu ich ujednolicenia pod kątem tych parametrów. W przypadku badania odbioru dzieł sztuki taka operacja prowadzi do naruszenia struktury samego dzieła i rodzi problemy metodologiczne. Uwzględnienie współczynnika złożoności obrazu pozwala na porównanie danych eyetrackingowych uzyskanych z różnorodnych bodźców bez konieczności modyfikacji obrazu. Niniejszy artykuł opisuje sposób obliczania tego współczynnika w oparciu o gradient dla poszczególnych pikseli obrazu. Metoda ta może mieć zastosowanie w szeregu badań eyetrackingowych z wykorzystaniem złożonych bodźców.
The article describes a method of analyzing the degree of complexity of images. Modification of images is often necessary when they differ with respect to statistical image properties such as complexity for instance. However, when it comes to studies on perception of art, such intervention might violate the actual structure of an artwork leading to severe methodological issues. We propose a different approach i.e. application of a coefficient aimed to control for unwanted effects of image complexity on eye movements. Present article describes the method of complexity coefficient calculation based on gradient counting for each pixel of an image. This approach might be useful in many studies that employ eyetracking to complex stimuli.
Opis
Słowa kluczowe
eyetracking , stopień złożoności obrazu , image complexity , gradient function
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 224–231