Kompetencje pracowników młodocianych kończących naukę w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej – raport z badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bobek, Mirosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę z badań nad stanem kompetencji pracowników młodocianych kończących naukę zwodu w warunkach rzemiosła. Zaprezentowano wybrane ustalenia terminologiczne. Dokonano oceny umiejętności, które są potrzebne do realizacji zadań w wyuczonym zawodzie. Przedstawiono, jak rzemieślnicza szkoła zawodowa jako środowisko wpływa na kształcenie kompetencji.
This article presents the analysis related to the research about the competencesof youth workers finishing the education/professional training in craft. It provides selected definitions of the competences. The skills that are needed to carry out tasks in their profession have been assessed. It is discussed how a professional vocational school as an environment influences the development of the competences.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie zawodowe , kompetencje , pracownik młodociany , rzemiosło , vocational education , juvenile employee/worker , craft
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 282–287