Znaczenie formy w filozofii: refleksja nad eidetyką Stefana Symotiuka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Paczkowski, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Autor
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Статья, посвященная памяти профессора Стефана Симотюка, анализирует в духе созданной им «микрофилософии», эйдос пути. Автор представляет цель и метод «микрофилософии», а затем подвергает философской интерпретации культурные топосы пути, такой как судьба, жизненный выбор, дикий путь, собственный путь, путь войны, путь в обход.
The article, dedicated to the memory of Professor Stefan Symotiuk, analyses the eidos of the path in a spirit of “microphilosophy”, created by Professor Symotiuk. The author presents the purpose and the method of “microphilosophy”, and then he proposes philosophical interpretation of cultural topoi of the path, such as fatum, way of life, wild path, the warpath, the shortcuts path.
Opis
Słowa kluczowe
микрофилософия , эйдос , микромир , жизненный путь , mikrofilozofia , eidos , mikroświat , ścieżka życia , microphilosophy , eidos , microworld , path of life
Cytowanie
Σοφια T. 17 (2017), s. 349–355