Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990–2014

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Klimkowska, Regina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka napisała artykuł o jednym z aspektów transformacji ekonomicznej w Polsce w latach 1990–2014. Przedstawia zmiany w polskim przemyśle samochodów osobowych i w jego otoczeniu w czasie okresu transformacji. Najpierw opisuje politykę przemysłową i dzieli ja na różne typy. Następnie opierając się na wielu danych statystycznych określa wielkość i strukturę przemysłu samochodów osobowych w Polsce. Wielką zaletą tego referatu jest wyjaśnienie, dlaczego Polska straciła swój przemysł samochodów osobowych, bo obecnie istniejący jest – zagranicznym przemysłem samochodów osobowych w Polsce. Ogromne wrażenie robi analiza prezentująca, jak wielki sukces w przemyśle samochodów osobowych odniosły Korea Płd. i Chiny.
The author has written an article about the one aspect of the economic transformation in Poland in the years 1990–2014. The author presents the changes in the Polish personal car industry and its environment during the transformation period. At first the industrial policy was described and divided into the different types. Then there are many statistical data, which show the structure and the amount of the personal car production in the world. Then the author gives the explanation – why Poland has lost its national personal car industry. The good thing in this article is a comparison to the Chinese and South Korean Industrial policy. It explains why these countries achieved such a big success.
Opis
Słowa kluczowe
przemysł samochodów osobowych , zmiany gospodarcze , społeczne , strategie , passenger cars industry , economical , social changes , strategy
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 239-252