Wykorzystanie modeli wytrzymałych konstrukcji na przykładzie mostów w dydaktyce w klasach I–III

dc.contributor.authorDrozd, Agnieszka
dc.contributor.authorPietraszek, Wioletta
dc.contributor.authorWarzocha, Tomasz
dc.date.accessioned2020-03-25T09:35:23Z
dc.date.available2020-03-25T09:35:23Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionOpracowanie powstało przy współpracy Pracowni Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractPrzedstawione w artykule zagadnienia mogą stanowić podstawę propozycji rozwiązań metodycznych mających na celu rozwinięcie zainteresowań techniką dzieci już od najmłodszych lat. Ponadto zawarte i omówione zostały wszelkie korzyści wynikające z korzystania z takich materiałów w środowisku szkolnym. Poruszono również kwestię zapotrzebowania przemysłu na osoby kończące studia na kierunkach technicznych. Umiejętność rozbudzania zainteresowań i pasji wobec techniki i jej narzędzi w dużej mierze zależy od kompetencji posługiwania się nią przez nauczyciela prowadzącego ten przedmiot w szkole. Pokazywanie szerokiego wachlarza możliwości wykorzystania podstawowych materiałów, jakimi są papier, plastik, szkło i drewno, pozwala zbudować, skonstruować bardzo interesujące modele mające wykorzystanie w życiu codziennym. Jednym z takich przykładów jest zastosowanie patyczków drewnianych w konstruowaniu modeli metodycznych konstrukcji mostowych przedstawionych w niniejszym artykule.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe article presents model which may constitute a basis, a proposal of methodological solutions aimed at developing interest in the technique of children from an early age. Moreover, all the benefits of using such materials in the school environment are included and discussed. The issue of industry’s demand for people graduating from technical faculties was also raised. The ability to arouse interest and passion for technology and its tools largely depends on the competence of the teacher conducting the subject at school. Showing a wide range of possibilities to use basic materials such as paper, plastic, glass and wood, makes it possible to build and construct very interesting models that can be used in everyday life. One such example is the use of wooden sticks in the construction of methodical models of bridge structures presented in this article.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationEdukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 331–336pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/eti.2019.4.46
dc.identifier.eissn2450-9221
dc.identifier.issn2080-9069
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5367
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmostpl_PL.UTF-8
dc.subjectkonstrukcjepl_PL.UTF-8
dc.subjectwytrzymałypl_PL.UTF-8
dc.subjectbridgepl_PL.UTF-8
dc.subjectstructurespl_PL.UTF-8
dc.subjectdurablepl_PL.UTF-8
dc.titleWykorzystanie modeli wytrzymałych konstrukcji na przykładzie mostów w dydaktyce w klasach I–IIIpl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeThe Use of Models of Durable Structures on Example of Bridges in Grades I–III in Didacticspl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
46 drozd-wykorzystanie modeli.pdf
Rozmiar:
505.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: