Cechy osobowościowe dyrektora warunkujące kulturę organizacyjną przedszkola – propozycja metodologii badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Pietrzycka, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule skupiono się na opracowaniu propozycji do badań na temat „Cechy osobowościowe dyrektora warunkujące kulturę organizacyjną przedszkola”. Określono główny cel prowadzonych badań oraz cel poznawczy, metodologiczny i praktyczny.
The article focuses on the development of proposals for research on the topic of „Headmaster’s personality traits that determine the organizational culture of a kindergarten”. The main, as well as cognitive, methodological and practical goals were determined.
Opis
Słowa kluczowe
dyrektor , cechy osobowościowe , kultura organizacyjna , przedszkole , badania , director , headmaster , personality traits , organizational culture , kindergarten , research
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 35–41