Konsumenci wobec innowacyjnych produktów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Szul, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Istotnym czynnikiem konkurencyjności firm i gospodarki są innowacje. Jednak w ich tworzeniu uwzględnia się głównie aspekt ekonomiczny pomijając nierzadko aspekt społeczny. A to konsument odgrywa na rynku najważniejszą rolę i go kreuje kupując bądź nie określony produkt lub usługę. Poprzez wprowadzanie innowacji firma kształtuje i utrzymuje relacje z klientami, a także kreuje swój pozytywny wizerunek na rynku. Można stwierdzić, że konsumenci mają pozytywny stosunek do innowacji, jednak nie zaakceptują oni innowacji, jeżeli nie będą wiedzieć, jakie korzyści dostarcza nowy produkt, jeśli jego cena nie będzie adekwatna do oferowanych korzyści oraz będzie on zbyt skomplikowany. W celu minimalizacji nietrafionych innowacji wskazane jest, aby firmy włączały klientów w proces tworzenia innowacyjnych produktów. Takie podejście pokazuje, że firma liczy się z potrzebami klienta i stara się maksymalnie dostosować do jego potrzeb. Choć są produkty, w których innowacje są bardzo pożądane przez klientów (np. AGD, samochody, elektronika), to jest także grupa, w której innowacje nie są dobrze odbierane (np. produkty żywnościowe, w szczególności podstawowe artykuły spożywcze). Jednak pozytywny stosunek do innowacji niekoniecznie oznacza ich zakup, dlatego bardzo ważne są działania marketingowe i edukacyjne skierowane do klientów w celu przekonania ich do zakupu. Większą skłonność do zakupu innowacyjnych produktów mają osoby młode i lepiej wykształcone, które posiadają większą wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Innovation is a very important factor in the companies’ and economy competitiveness. By introducing innovation management company formed and maintains relationships with customers, with innovative solutions tailored to customer needs shaping its positive image on the market. Consumers have a positive attitude to innovation but customer purchasing decisions depend on whether innovative product will meet their expectations. Consumers will not accept innovation if they do not know what benefits it provides, if its price will be too high or the innovative product would be too complicated. Therefore, companies should involve customers in the process of creating innovative products. This approach shows that the company counts with customer needs and trying to maximally adjust to his needs. However positive attitude towards innovation does not necessarily mean buying them, therefore, there are very important marketing and education efforts to customers in order to persuade them to buy. More inclined to purchase innovative products are young and better educated, who have more knowledge and skills in such products, which is why the success of innovation depends on its affordability for the broadest range of receiver dances.
Opis
Słowa kluczowe
innowacyjność , innowacyjne produkty , konsument , innovation , innovative products , consumer
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 226–236