Nauczanie spajania materiałów z zastosowaniem wideodydaktyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Ciesielka, Marta
Żurek, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano zastosowanie metody wideodydaktyki w nauczaniu spajania materiałów na studiach technicznych. Omówiono strukturę metody i kolejne etapy jej realizacji. Ponadto w artykule zamieszono opinie studentów dotyczące realizowanego projektu oraz liczne uwagi metodyczne.
The paper presents the application of the videodidactics method in the teaching of welding in technical studies. The structure of the method and following stages of its implementation are presented. Furthermore, the students’ opinions about the project and the methodological remarks were discussed.
Opis
Praca zrealizowana w ramach badań statutowych nr 11.11.110.299.
Słowa kluczowe
wideodydaktyka , metody nauczania , dydaktyka szkoły wyższej , film , spajanie materiałów , videodidactics , teaching methods , university didactics , movie , welding
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 149–154