Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Polak, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Charakterystycznym dla współczesnych czasów zjawiskiem jest ograniczanie zakresu polityki społecznej i środków na nią przeznaczonych. Jest to konsekwencją liberalizacji i prywatyzacji gospodarki, zasad promowanego nowego ładu globalnego oraz rosnącej presji globalnej konkurencji nie tylko na przedsiębiorstwa, ale i na państwa. Dokonywana jest deregulacja w zakresie prawa pracy i ograniczeniu ulegają zabezpieczenia pracownicze i socjalne. Pozycja zawodowa i społeczna ludzi ulega indywidualizacji. Rośnie liczba form pośrednich między zatrudnieniem a bezrobociem, pracą etatową a zatrudnieniem. W efekcie wzrastają i ulegają utrwaleniu dystanse dochodowe w różnych przekrojach społecznych. Pojawia się coraz liczniejsza grupa biednych pracujących. Polska zajmuje drugie miejsce w UE (po Portugalii) pod względem rozpiętości płac.
The differentiation of incomes and poverty’s problem accompanies the contemporary world’s transformations. It is a consequence of technological progress, economic liberalization and global competition’s pressure. The governments lost their power and control over the economy and social problems. The number of working poor has been increasing. The income distances between individual units of labour market go up. Poland takes second places (after Portugal) in EU in terms of the biggest differentiation of income.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 98–111