Loving Galicia. The views and life of Stanislaw Garfein-Garski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kojkoł, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article presents the life and elements of the work of S. Garfain-Garski. One of the first Polish philosophers to recognise the peculiarities of the humanities. Thus, he appreciated the role of culture in the development of social reality and, at the same time, noticed its crisis and decline. He recognised that higher culture is a remedy for the crisis of modern civilisation. He made insightful and accurate analyses of the works by I. Kant, L. Feuerbach and F. Nietzsche.
Artykuł przedstawia życie i elementy twórczości S. Garfaina-Garskiego, jednego z pierwszych polskich filozofów, który dostrzegł swoistość nauk humanistycznych. Tym samym docenił rolę kultury w rozwoju rzeczywistości społecznej, a zarazem zauważył jej kryzys i upadek. Uznał, że kultura wyższa stanowi remedium na kryzys współczesnej cywilizacji. Dokonał wnikliwej i trafnej analizy twórczości I. Kanta, L. Feuerbacha i F. Nietzschego.
Opis
This text has been prepared to disseminate the views of S. Garfein-Garski on the basis of the monograph by J. Kojkoł entitled „Myśl filozoficzna Stanisława Garfeina-Garskiego”, Toruń 2001.
Słowa kluczowe
Polish philosophy , Garfein-Garski , historiosophy , Galicia , humanities , filozofia polska , historiozofia , Galicja , nauki humanistyczne
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 8/2022, s. 99–119